Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Vesilaitoksen johtajan ja verkostopäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

Verkostopäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 2 Rantakylän varikon kalustaminen, 13.03.2020

Vesilaitoksen johtaja
§ 7 Päävalvomon videoseinäjärjestelmän laajennus, 21.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, korhosen.tapani@gmail.com

Koska vesilaitoksen johtajan ja verkostopäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.