Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Vesilaitoksen keskeiset rakennuttamistehtävät 2020-2021

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24