Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Kaupunginhallituksen päätös § 59 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset; Vesiliikelaitoksen johtokunta 20.2.2020

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.