Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Vesilaitoksen johtajan päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

Vesilaitoksen johtaja
Hankintapäätökset:
§ 16 Riuttalantie jvp-, sakoasema- ja pk -automaatio, 25.11.2020
§ 17 Kameravalvonnan laajennus, Pursialan vedenottamo, 26.11.2020
Talouspäätökset:
§ 1 Vesilaitoksen perimät palvelumaksut 1.1.2021, 04.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, korhosen.tapani@gmail.com

Koska vesilaitoksen johtajan päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.