Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, korhosen.tapani@gmail.com

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Vesa Pöntinen ja Jukka Rossi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.