Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo; Mikkelin Vesilaitos ympäristöluvan muutoshakemus lähetetty Itä-Suomen aluehallintovirastolle.
  • Ote kaupunginhallituksen päätöksestä 23.11.2020 § 359 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset; Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta 19.11.2020, kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.