Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Vesilaitoksen johtajan päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

Vesilaitoksen johtaja
Hankintapäätökset:
§ 18 Liuotinainetutkimus, Pursialan pohjavesialueen luoteisosa, 14.11.2019
Maksuhuojennukset:
§ 3 Jätevesimaksusta vapauttaminen, 27.11.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, tapani.korhonen@mikkeli.fi

Koska vesilaitoksen johtajan päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.