Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, tapani.korhonen@mikkeli.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jukka Rossi ja Raili Pöyry.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.