Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mikko Pöyry ja Paavo Puhakka.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 21.11.2022 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.