Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Muut asiat

Päätös

Jouni Riihelä kertoi vesilaitoksella ja puhdistamolla vierailleesta aasialaisesta viiden eri valtion edustajista koostuneesta valtuuskunnasta.

Jouni Riihelä esitteli henkilökunnan työhyvinvointikyselyn tuloksia. Koko kaupungin ja myös vesilaitoksen osalta oli pientä positiivista suuntausta muutaman laskuvuden jälkeen. Vesilaitoksella erityisesti työn sujuminen omassa yksikössä sai selvästi aiempaa paremman arvioinnin.

Vesilaitoksen johtajan virkaan oli 10 hakijaa, joista kuutta haastatellaan ja tarvittaessa järjestetään vielä testit. Paula Pitkonen toivoi henkilökunnan puolesta, että valinnassa huomioidaan johtamiskokemus ja vesialan tuntemus. Todettiin, että Nina Jussi-Pekkaa esitetään haastatteluryhmään esteellisen Perttu Noposen tilalle.

Paula Pitkonen esitti kiitokset henkilökuntatilaisuuden ja työhyvinvointitapahtuman järjestämisestä, mutta muistutti siitä, että johtokunnan jäsenet eivät ole osallistuneet
vesilaitoksen henkilökuntapalaveriin aiemmin sovitulla tavalla.

Keskusteltiin lipeän ja yleensä kemikaalien käytöstä vesilaitoksen toimipisteissä ja erityisesti lipeän käytöstä Anttolan jätevedenpuhdistamolla. Tiedusteltiin, onko se operointisopimuksen mukaista ja tarpeellista. Vesilaitoksen johtajaa pyydettiin selvittämään asiaa.

Jouni Riihelä muistutti BEM-päivästä 12.12. kello 15.30 alkaen, johon johtokunnan jäsenten toivotaan osallistuvan sekä johtokunnan, lautakunnan ja lupa- ja valvontajaoston yhteisestä jouluateriasta 13.12. kello 17.30 alkaen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.