Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 19.9.2022 § 324 Otto-​oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu vesiliikelaitoksen johtokunnan kokouksen 1.9.2022 pöytäkirja. Koska pöytäkirjassa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta johtokunnan tekemiin päätöksiin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.