Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mikko Pöyry ja Paavo Puhakka.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 20.6.2022 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.