Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Puntanen ja Erja Haukijärvi.

Pöytäkirjan tarkastetaan sähköisesti pe 17.12.2021 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.