Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon seurantamittaristo

MliDno-2021-4555

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamo aloitti vedenkäsittelyn toukokuussa 2021 ja lokakuusta 2021 alkaen laitos on käsitellyt kaikki Kenkäveronniemen puhdistamon vedet. Anttolan, Ristiinan, Suomenniemen ja Haukivuoren puhdistamoiden osalta on tehty yhteiset auditoinnit laitoksien tilanteen ja jatkokehitystarpeiden määrittämiseksi ja operoinnin aloittamiseksi.

Metsä-Sairilan puhdistamon osalla on toteutettu merkittäviä teknisiä ja toiminnallisia uudistuksia verrattuna Vesilaitoksen aikaisempaan puhdistamotoimintaan. Laitos on toteutettu uudentyyppisellä kalvosuodatusprosessilla ja laitoksen mekaanisen kunnossapidon työt sekä prosessityöt hankitaan puhdistamo-operaattorilta ostopalveluna. Lisäksi puhdistamo tulee olemaan keskeinen toimija suunnitteilla olevaa vesiosaamiskeskusta.

Metsä-Sairilan puhdistamon toimintaan ollaan laatimassa seurantamittaristoa yhdessä Vesilaitoksen ja puhdistamo-operaattorin kanssa. Mittaristolla tullaan seuraamaan puhdistamon toiminnallisia tunnuslukuja, mm. lupaehtojen toteutumista ja kulutustietoja, mahdollisimman reaaliaikaisesti.  Mittaristo toteutetaan niin että se hyödyttää eri sidosryhmiä, yrityksiä ja kuntalaisia.    

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.