Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Operon Group toimitusjohtaja Mikko Laitinen esittelee puhdistamojen operointisopimuksen ja operoinnin ajankohtaiset asiat.

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Ote kaupunginhallituksen päätöksestä 22.11.2021 § 462 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset; Vesiliikelaitoksen johtokunta 16.11.2021, kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Operon Group toimitusjohtaja Mikko Laitinen esitteli johtokunnalle puhdistamojen operointisopimusta ja operoinnin ajankohtaisia asioita.

Merkitään, että Operon Group toimitusjohtaja Mikko Laitinen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.11 ja poistui klo 18.07.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.