Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Vesilaitoksen johtajan katsaus

Kuvaus

Kokouksessa annetaan selonteko ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Vesilaitoksen johtaja kertoi ajankohtaisista asioista.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.