Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

MliDno-2023-1068

Valmistelija

  • Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on antanut 23.5.2023 arviointikertomuksen vuoden 2022 tilinpäätöksestä ja kaupunginvaltuusto on 12.6.2023 § 84 sen hyväksynyt.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2022 tilinpäätöksestä.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.