Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Talouden seuranta 10/2023, Mikkelin Vesiliikelaitos

MliDno-2023-901

Valmistelija

  • Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2023 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 10/2023 seurannan yhteydessä.

Talouden seuranta esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talouden seurannan 10/2023 liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Tilintarkastaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.