Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Muut asiat

Päätös

Jarkko Laitinen kertoi johtokunnan vierailusta Pieksämäen kaupungin vieraana ja Pieksämäen kokemuksista vesilaitoksen yhtiöittämisessä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.