Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 319 Otto-​oikeus
Kaupunginhallitukselle on toimitettu Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokouksen 19.10.2023 pöytäkirja. Koska pöytäkirjassa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta johtokunnan tekemiin päätöksiin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.