Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 15.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Muut asiat

Päätös

Koska muita asioita ei ollut, puheeenjohtaja kiitti johtokuntaa ja viranhaltijoita päättymässä olevasta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.