Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 15.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon ei ole saatettu ilmoitusluontoisia asioita.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.