Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Konsernilainan tarjouspyyntö

MliDno-2018-2307

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiliikelaitos pyytää kaupunginhallitukselta konsernilainatarjousta jätevedenpuhdistamon investoinnin rahoittamiseksi.

Lainatarjous pyydetään kiinteä korkoiselle ja kertalyhenteiselle 7 000 000 euron lainalle kymmenen vuoden laina-ajalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Vesiliikelaitokselle myönnetään konsernilainaa siten, että lainasopimusehtoina on 7 000 000 euron lainapääoma, kymmenen vuoden kiinteäkorkoinen bullet -laina.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.