Vanhusneuvosto, kokous 7.12.2022

§ 87 Vanhusneuvoston palautelaatikoiden palautteet

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi vanhusneuvoston palautelaatikoiden palautteet ja tehdään tarvittavat toimenpiteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.