Vanhusneuvosto, kokous 7.12.2022

§ 82 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Karttunen ja Leena Teittinen. 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 9.12.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.