Vanhusneuvosto, kokous 7.12.2022

§ 90 Kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Todetaan seuraavan kokouksen ajankohta tiistai 17.1.2023 klo 13..

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Merkitään tiedoksi seuraava kokous.