Vanhusneuvosto, kokous 7.12.2022

§ 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.