Vanhusneuvosto, kokous 7.12.2022

§ 84 Hyvän elämän ohjelman seurantaryhmään edustajan nimeäminen

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.4.2022 § 173 hyväksynyt strategiset toimenpideohjelmat eli Elinvoimaohjelman ja Hyvän elämän ohjelman vuosille 2022- 2023. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan asettamaan ja nimeämään keskeisistä asiantuntijoista koostuvat, operatiivista toimintaa ohjaavat ja seuraavat strategisten toimenpideohjelmien ohjausryhmät sekä kehittämisalustojen ohjausryhmät.

Ohjausryhmät voivat itsenäisesti päättää erikseen perustettavien ohjelmien seurantaryhmään kutsuttavista sidosryhmistä sekä eri ryhmien kokouskäytännöistä. Perusperiaatteena kuitenkin on, seurantaryhmään kutsutaan kaikkien keskeisten sidosryhmien edustajat ja että ohjelmien seurantaryhmät kokoontuvat noin 2- 3 kertaa vuodessa.

Hyvän elämän ohjelman ohjausryhmä on kokouksessaan 15.11.2022 päättänyt seurantaryhmään kutsuttavista tahoista. Kaupungin vaikuttajatoimielimiä kutsutaan ryhmään mukaan. Vanhusneuvostoa pyydetään nimeämään edustaja seurantaryhmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Tiedoksi

Virpi Siekkinen, Arja Väänänen