Vanhusneuvosto, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Tulevat tapahtumat

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

  • Senioritreffit 21.8.2019 klo 12-16, Mikaeli
  • 29.8.2019 Hyvän elämän ohjelman aivoriihi, Saimaa Stadiumi, Vire- kokoustila
  • 3.9.2019 Vie vanhus luontoon 
  • 6.-13.10.2019 Vanhusten viikko teemalla Varaudu vanhuuteen. Seniorilounas pe 11.10. klo 12-13. Viikon ohjelma tarkentuu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Vanhusneuvosto päättää toimista tapahtumien suhteen. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että Senioritreffit järjestettiin 22.8.2019 Mikaelissa, joka todettiin hyväksi järjestämispaikaksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että Hyvän elämän ohjelmän aivoriihi on peruttu vähäisen osallistujamäärän takia. 

Vanhusneuvosto kannustaa järjestöjä ja niiden edustajia mukaan "Vie vanhus luontoretkelle" -tapahtumaan. 

Vanhusneuvosto on mukana vanhusten viikon tapahtumissa 6.-13.10.2019.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.