Vanhusneuvosto, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Syksyn 2019  toiminnan suunnittelua

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

  • Omatorilla on toivottu mahdollisuutta tavata vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajia. Keskustellaan ja suunnitellaan mahdollisuutta toiminnan toteuttamiseen.
  • Yhteisöllinen asuminen Etelä-Savossa -hankkeeseen tutustuminen. Kutsutaan hankepäällikkö Annastiina Vesterinen kertomaan hankkeesta.
  • Suomenniemen Metsätähti- yksikön toiminnan muutoksiin kannanottaminen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Vanhusneuvosto päättää toimista toimintojen suhteen.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti syksyn 2019 toiminnasta seuraavaa: 

  • osallistutaan Omatorin toimintaan myöhemmin erikseen sovittavalla tavalla
  • kutsutaan hankepäällikkö Annastiina Vesterinen vanhusneuvoston kokoukseen 1.10.2019 kertomaan "Yhteisöllinen asuminen Etelä-Savossa -hankkeesta" 
  • kutsutaan yhteyspäällikkö Eini Karvonen Liikenneturvasta kertomaan Liikenneluotsi-toimintamallista johonkin vanhusneuvoston syksyn kokoukseen
  • vanhusneuvosto valmistelee yhteisöllistä asumista tukevan lausunnon (esimerkiksi Suomenniemen Metsätähti) ja käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessa. 

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.