Vanhusneuvosto, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Seniorilounaat

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Vanhusneuvosto päättää vastuuhenkilöt syksyn seniorilounaille. 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti seniorilounaiden vastuuhenkilöistä seuraavasti: 

Perjantai 30.8.2019:

 • Aija Himanen
 • Maija Hasanen
 • Hannu Karttunen


Perjantai 27.9.

 • Eija Ormala
 • Maija Hasanen 
 • Aila Hänninen
 • Hannu Karttunen


Perjantai 11.10.

 • Raimo Nieminen
 • Maija Hasanen
 • Hannu Karttunen


Perjantai 25.10.

 • Aija Himanen
 • Risto Korhonen
 • Maija Hasanen
 • Hannu Karttunen


Perjantai 29.11.

 • Eija Ormala 
 • Maija Hasanen
 • Hannu Karttunen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.