Vanhusneuvosto, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Muut asiat

Päätös

  • Kerrattiin Kumppanuustalo-hankkeen tämän hetken tilanne.
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käsitteli 21.8.2019 pidetyssä kokouksessa useita liikuntahankkeita. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelille tehdään liikuntastrategia ja että vammaiset ja vanhukset otetaan strategiassa huomioon ja että he pääsevät osallistumaan strategian valmisteluun. 

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.