Vanhusneuvosto, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Koulutuspäivä esteettömyyteen liittyvistä ajankohtaisista asioista

MliDno-2019-1526

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvoston aloitteesta on esitetty yhteisen koulutuksen järjestämistä esteettömyydestä. Keskustellaan asiasta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Puheenjohtaja muutti esitystään siten, että vanhusneuvosto osallistuu tilaisuuden järjestämiseen. 

Puheenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.