Vanhusneuvosto, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.