Vanhusneuvosto, kokous 28.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Voimaa vanhuuteen –ohjelma

MliDno-2016-1188

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on ollut mukana Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa 2016–2018.

Ohjelman tavoitteena on ollut edistää kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä, yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta.

  • Tavoitteena on perustaa 30 uutta vertaisryhmää ja kouluttaa niihin vertaisohjaajat.
  • Tukea kaupungista puuttuvan ikäihmisten terveysliikuntaohjelman laatimista mentoroinnin ja viestinnän avulla.
  • Palkata henkilö, joka osallistuu vertaisohjaajan kanssa ensimmäisille käynnille ryhmissä tai yksin asuvan luona, ja näyttää miten jumpataan ja ulkoillaan.
     

Liitteenä Selvitys valtionavustuksen käytöstä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin. 

Merkitään, että seuraava Voimaa vanhuuteen – ohjelmaryhmän tapaaminen on ma 29.4. klo 9-11, paikka ilmoitetaan myöhemmin. Vanhusneuvoston jäsenet ovat tervetulleita. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.