Vanhusneuvosto, kokous 28.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tiedoksi

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

  • 28.5.2019 Vanhusneuvostokoulutus, Mikkelin kesäyliopiston auditorio
  • Kumppanuustalon valmistelun tilanne
  • Liikuntapalveluiden seniorikortin muutokset

Päätös

Tiistaina 28.5.2019 Vanhuspalveluseminaari – eettisyys, osaaminen ja valvonta vanhustenhoidossa,  Mikkelin kesäyliopiston auditorio. Ilmoittautumiset keskitetysti vanhusneuvoston sihteerille.
Kumppanuustalon valmistelun tilanne
Liikuntapalveluiden seniorikortin muutokset

 Puheenjohtaja nosti muistutuksena tärkeitä asioita varautumisena vanhuuteen: 

  • hoitotahto
  • edunvalvontavaltuutus
  • testamentti

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.