Vanhusneuvosto, kokous 28.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Terveiset lautakuntien kokouksista ja vanhusneuvoston esitykset lautakuntiin

Päätös

Tapani Lyyra on esitellyt vanhusneuvoston toimintakertomuksen 2018 ja toimintasuunnitelman 2019 hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.