Vanhusneuvosto, kokous 28.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Muut asiat

Päätös

Maakunnallinen osallisuussuunnitelma:

Maakunnallinen osallisuussuunnitelman laatimistyössä vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kehittämisen työryhmässä on asetettu kysymyksiä vanhusneuvostolle kommentoitavaksi:

Mikä on toimivaa? Saako neuvosto äänensä kuuluviin? Tuleeko työnjakoa selkeyttää alueellisen ja kuntien neuvostojen välillä?

Vanhusneuvoston vastaukset pyydetään 28.4. mennessä. Vanhusneuvosto kokoaa yhteisen vastauksen, jonka kokoamisesta vastaa Risto Korhonen.
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.