Vanhusneuvosto, kokous 28.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kokouksen päättäminen

Päätös

Seuraava kokous torstaina 2.5. klo 13-15, Esperi Care hoivakoti, Ojaniitty 1, Visulahti.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.