Vanhusneuvosto, kokous 28.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokouksen avaus

Kuvaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Mehiläinen hoivapalvelut, Villa Marskin yksikön johtaja Helena Tullinen esittelee yksikön toimintaa.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.07.

Merkitään, että yksikön johtaja Helena Tullinen kertoi Mehiläinen hoivapalveluiden Villa Marskin toiminnasta.
Villa Marskissa on palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Asukkaita on tällä hetkellä 24, asuntoja on yhteensä 56 henkilölle. Palveluasuntoja on 16, loput ovat tehostetun palveluasumisen asuntoja. Asunnot ovat kooltaan 22 -34 m2. Asumaan pääsee itse maksavana tai Essoten palvelusetelillä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.