Vanhusneuvosto, kokous 28.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokemustietotyöpajan ja avoimen hyvän elämän asukastilaisuuden yhteenvedot ikäihmisten osalta

MliDno-2017-1726

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvän elämän ohjelman, hyvinvointikertomuksen väestökohtaisen hyvinvointitiedon ja tietoon perustuvien toimenpiteiden määrittely edellyttää tilastotietoseurannan lisäksi täydentävää kokemustietoa/arkitietoa.

Kokemustietotyöpajassa on kokoonnuttu yhteisesti pohtimaan niin kaupungin toimijat kuin järjestöjen, seurakunnan, Essoten, oppilaitosten, muiden sidosryhmien ja kehittämishankkeiden edustajat, miltä elämä eri ikäisten arjessa näyttää ja miten Hyvää elämää eri ikäisille Mikkelissä rakennetaan. Tiedonkokonaisuutta, jota kokemustietotyöpajassa koottiin, hyödynnettiin kaikille avoimessa Hyvän elämän asukastilaisuudessa ja näin on saatu yhteisesti rikastettu tiedon kokonaisuus toiminnan ja talouden suunnittelun perustaksi Mikkelin kaupungin Hyvän elämän ohjelman toimenpiteiden määrittelyyn.

Hyvinvointikoordinaattori esittelee vanhusneuvostolle työpajoista saadun yhteenvedon ikäihmisten osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.

Liitteenä yhteenvedot ikäihmisten osalta työpajojen tuotoksista. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.