Vanhusneuvosto, kokous 28.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Esteettömät ja toimivat palvelut osaksi esteettömyyssuunnitelman päivitystä

MliDno-2017-2212

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Esteettömien palveluiden määrittelemiseksi on vammaisneuvostossa linjattu, että perustetaan työryhmä, johon vammaisneuvoston edustuksen lisäksi kutsutaan Essoten ja vanhusneuvoston edustajat mukaan. Työryhmä kokoaa määrittelyt esteettömistä ja toimivista palveluista. Vammaisneuvoston puheenjohtaja kokoaa työryhmän ja kutsuu koolle. Vammaisneuvosto on alustavasti sopinut Essoten vammaispalveluiden henkilökunnan kanssa, että Mikkelin seudulla on tarpeen koota yhteisiä suosituksia siitä, mitä ovat esteettömät ja hyvät palvelut vammaisten näkökulmasta. Vastaavaa työtä on tehty myös muualla Suomessa. Suositusten määrittelyn pohjana voidaan käyttää liitteenä olevaa koostetta Invalidiliiton esteettömät ja hyvät palvelut – työryhmän ajatuksista

Vammaisneuvosto lisäksi päätti kokouksessaan 12.3.2019, että järjestetään työpajapäivä asian valmistelemiseksi. Työn pohjaksi selvitetään onko vastaavanlaista työtä tehty muualla ja hyödynnetään hyviä käytäntöjä. Tärkeänä nähdään kokemusasiantuntijoiden mukana olo palveluiden uudistamisessa ja suunnittelussa. Esille halutaan nostaa myös palveluista tiedottamisen tärkeys, jotta henkilöt, jotka ovat oikeutettuja palveluihin, tietävät niistä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Vanhusneuvosto käy keskustelun osallistumisestaan esteettömyystyöskentelyyn, työryhmään ja työpajapäivään.

Päätös

Vanhusneuvosto näkee työpajatyöskentelyyn osallistumisen tärkeänä. Työpajapäivään suositellaan kaikkia vanhusneuvoston jäseniä osallistumaan mahdollisuuksien mukaan. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.