Vanhusneuvosto, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Talousarvio vuonna 2023/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta/vanhusneuvoston lausunto (lisäpykälä)

MliDno-2022-85

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on pyytänyt lausunnon talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2023-2025.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi vanhusneuvoston lausunto.

Merkittiin käsittelyjärjestykseksi niin, että tämä pykälä käsiteltiin §67 jälkeen.

Päätös

Merkittiin vanhusneuvoston lausunto:

Vanhusneuvosto toteaa talouasarviosta, että ikäihmiset huomioidaan talousarviossa.

Vertaisohjaajien koulutukset ja toiminnan tukeminen ovat myönteinen asia. Vanhusneuvosto näkee hyvänä, että esimerkiksi lähiliikuntapaikkoja kehitettäessä on tärkeä huomioida ikääntyneiden tarpeet. Ikääntyneille mahdollistetut maksuttomat kuntoilut ovat tervetulleita.

Yhteisöllisen ja monimuotoisen asumisen tukeminen ovat tärkeitä kehittämiskohteita. Kulkemisen turvaminen ja mahdollisuuksien ylläpitäminen ovat tärkeitä ikääntyneiden osallisuuden, harrastamisen ja palveluiden käytön kannalta.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.