Vanhusneuvosto, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Muut asiat

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätös

Merkittiin tiedoksi vanhusneuvostolle tullut yhteydenotto Mikkelin sydänyhdistyksen toimintatilan käyttöön.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.