Vanhusneuvosto, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Lautakuntien terveiset ja vanhusneuvoston terveiset ja evästykset tuleviin lautakuntiin

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuullaan lautakuntaedustajien terveiset lautakunnista ja annetaan vanhusneuvoston evästykset tuleviin lautakuntiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa on käsitelty talousarvioehdotusta.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.