Vanhusneuvosto, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aila Hänninen ja Tuula Lahtinen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 29.9.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esityslista, johon lisätään lisäpykäläksi Talousarvio 2023/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta/vanhusneuvoston lausunto.

Pöytäkirjantarkastajat valittiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.