Vanhusneuvosto, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Todetaan seuraavan kokouksen ajankohta tiistai 1.11.2022.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.54.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.