Vanhusneuvosto, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kokouksen avaus

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja käy läpi katsauksen Toimintakeskus Metsätähden kokonaistilanteesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.

Kokouksen alussa kuultiin Metsätähti-kokonaisuuden palveluista ja toiminnoista sekä historiasta kuinka nykytilanteeseen on tultu.

Lounaskahvila Niementähti palvelee päivähoitoa, esikoulua, koulua, toteuttaa ateriapalvelua talon asiakkaille ja kyläläisille sekä toimii lounaskahvilana..

Talossa toimii Essoten perhekoti Tähtisilmä sekä on tarjolla kuusi vuokra-asuntoa.

Palveluina on fysioterapia palveluita tuottava Savikunto, jolla on käytössään kuntosali. Yksikössä saa ohjattua ja itsenäistä kuntosalipalvelua sekä monipuolista fysioterapiapalvelua. Lokakuun alusta alkaa maksuton kuntosaliryhmä eläkeläisille.

Toimiva kokonaisuus on muodostunut hyvällä yhteistyöllä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.