Vanhusneuvosto, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Hyvinvointialueen vanhusneuvoston terveiset

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuullaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustajien terveiset kokouksesta 22.9.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi edustajien terveiset. Kokouksessa on aloitettu valmistella hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintasääntöä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.