Vanhusneuvosto, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Hyvää elämää ikääntyneille - Mikkelin kaupungin ikäohjelma 2025

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvää elämää ikääntyneille- Mikkelin kaupungin ikäohjelma 2025 valmistelu on käynnistynyt kaikille avoimessa työpajassa 22.6.2022.

Työtä on jatkettu vanhusneuvoston työpajassa 7.9.2022. Kaupungin valmistelutyöryhmä jatkaa valmistelua 6.10.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Käydään läpi valmistelun tilanne, joka merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ohjelman valmistelun eteneminen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.